Kehitä alkoholin puheeksioton taitojasi

Puheeksioton perusteet –verkkokurssi on helppo ja nopea tapa vahvistaa omaa osaamista puheeksioton toteuttamisessa. Kurssi on suunnattu terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille ja opiskelijoille sekä alkoholin ongelmakäyttöä työssään kohtaaville. Ilmainen kurssitus toteutetaan työyhteisöittäin tai opintoryhmissä. Kurssiin sisältyy lopputentti ja kurssin suorittaneet saavat todistukset.

Puheeksioton perusteet -toimintamalli on arvioitu EU-tasolla varhaisen puuttumisen hyväksi käytännöksi ja se löytyy RARHA-hankkeen (Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm) hyvien käytäntöjen työkalupakista.
Etusivun kuva
  1. Miten puheeksiotto edistää työtäsi? Kaikkien asiakkaiden kohdalla päihteet kannattaa ottaa puheeksi, koska ei ole mitään muuta keinoa selvittää, juoko asiakas liikaa alkoholia.
  2. Miten puheeksiotto hyödyttää asiakasta? Jos asiakas osoittautuu riskikäyttäjäksi, häntä kannustetaan ja ohjataan oivaltamaan, että liian runsaalla alkoholinkäytöllä voi olla suora yhteys hänen sairauksiinsa tai ongelmiinsa. Silloin hänellä on mahdollisuus ottaa kokonaisvaltainen vastuu tilanteestaan.
  3. Miksi puheeksiotto kannattaa? Perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa on hyvin vahva näyttö siitä, että varhain todettu alkoholin riskikäyttö ja siihen kohdennettu neuvonta on erittäin hyödyllistä. Hyöty kestää useamman vuoden.

Kumppanit A-klinikkasäätiön tuottamaa palvelua rahoittaa STEA. Toimintamallia kehitettiin aluksi hankkeena, jolloin STEA:n ohella oli rahoittajana Oy H. Lundbeck Ab ja kehittäjäkumppaneina Kotkan ja Pyhtään perusterveydenhuollot.

  • Yhteistyökumppanit / Lundbeck