A-klinikkasäätiön puheeksioton verkkokurssit

OTA PUHEEKSI ALKOHOLI

Sote-ammattilaiset

Kurssi on suunnattu terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille ja opiskelijoille sekä alkoholin riski- ja ongelmakäyttöä asiakastyössä kohtaaville. Tavoitteena on lisätä ammattilaisten puheeksioton osaamista.

OTA PUHEEKSI ALKOHOLI OTA PUHEEKSI ALKOHOLI
OTA PUHEEKSI PÄIHTEET TYÖPAIKALLA

Esimiehet

Kurssi on suunnattu työpaikkojen esimiehille oman henkilöstön johtamiseen päihdehaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi työyhteisössä. Tavoitteena on edistää työhyvinvointia ja toiminnan kustannustehokkuutta.

OTA PUHEEKSI PÄIHTEET TYÖPAIKALLA OTA PUHEEKSI PÄIHTEET TYÖPAIKALLA